Telepatinin psişik yetenekleri.

Telepatinin psişik yetenekleri

Telepatinin psişik yetenekleri; Telepati genellikle psikokinezi olarak adlandırılır, ancak bu terim psişik fenomenlerle ilişkisi nedeniyle biraz yanıltıcıdır ve zihin kontrolünün kullanılması veya başka bir kişinin davranışını veya duygusunu etkileme yeteneği ile değil. Telepati terimi, kelimenin tam anlamıyla “ortadan yoluyla” olarak çevrilen Yunanca sözcüklerden türetilmiştir.

Telepatinin psişik yeteneği

Telepatinin dokunma, görme, duyma, tat alma veya koku alma algımızın ötesinde bir iletişim düzeyinde çalıştığına inanılıyor. İki zihin birbiriyle duyusal olmayan yollarla iletişim kurduğunda psişik bir bağlantı oluştuğuna inanılmaktadır. 

Telepatinin psişik okuma veya telepati kanalı gibi belirli bir iletişim biçiminden kaynaklandığı da söylenir. 

Telepatinin bireyler arasında, akıllar arasında veya ruhlar arasında var olduğu düşünülebilir. 

Telepati, insanların başka bir kişinin bilinçaltına erişmesine izin veren ve bazen oldukça tehlikeli olabilen psişik bir yetenek olarak tanımlanmıştır.

Telepati, çeşitli iletişim biçimlerinde kendini gösterebilir. Telepati fiziksel temasla indüklenebilir ve psişik iletişimin gerekli olmadığı belirli telepati türleri vardır. 

Telepati sadece bedende ortaya çıkan psikokinetik enerjiyle ilgili değildir; Telepati, diğer insanların düşünceleriyle bağlantı kurma yeteneğini de ifade eder. Telepati son derece güçlü bir psişik yetenek olabilir, ancak başkalarını telepati yoluyla etkileme yeteneği hafife alınacak bir şey değildir.

Telepatinin psişik yetenekleri

Telepati olgusu, bilginin başka bir kişinin zihnine aktarılmasını içerir. Telepati bir tür psişik iletişim olabilir, ancak genellikle diğer insanların eylemlerini etkileme yeteneğine atıfta bulunduğu düşünülmektedir. Telepati, psişiklerle telepatik bağlantılardan başka bir kişinin eylemlerini etkilemeye kadar birçok şey için kullanılabilir.

Zihinsel telepati, genellikle zihinlerden birinin diğer kişinin eylemlerini kontrol ettiği iki zihin arasındaki bir iletişim türü olarak tanımlanır. Telepatik iletişime bazen zihinsel telepati, telepatik rüyalar, psikometri veya zihinsel telepati denir. Telepati, insanların zihinleri arasında doğrudan temas içermez.

Zihinsel telepati, ses, koku, renk, dokunma ve hatta düşünce kullanımıyla ince mesajlar göndererek başka bir kişiyi etkilemek için kullanılabilir. Bir psişik, başka bir kişinin davranışını kontrol etmek için zihinsel telepatiyi kullanabilir. 

Telepatik iletişim aynı zamanda bir kişinin bilinçaltı zihniyle görme, dokunma, duyma veya koku alma duyusu aracılığıyla iletişim kurmanın bir yöntemi olarak da kullanılır. Telepatik iletişim aynı zamanda psişik kişinin bilinmeyen bir kaynak üzerinden başka bir kişinin duygu ve düşünceleri ile temasa geçmesini sağlar.

Telepatinin psişik yetenekleri! Telepatik iletişim, genellikle bir psişik kişinin merhumla iletişim kurmasına veya bir psişik kişinin geçmişten gelen ruhlarla iletişim kurmasına yardımcı olmak için kullanılan bir psişik bağlantı biçimidir. Telepatik psişik ortamlar, telepatiyi ölen kişiyle bağlantı kurmanın bir yolu olarak da kullanabilir.

Psişik iletişimin, medyumun iki zihni arasında doğrudan bir bağlantıya sahip olduğuna inanılıyor. Psişik ölen kişiyle iletişim kurabildiğinde, sorular sorabilir ve merhumdan cevaplar alabilir.

Psişik iletişim, medyumların geçmiş benlikleriyle bağlantı kurmalarına yardımcı olmanın bir yolu olarak kullanılır. Bu bazen psişik kişinin önceki yaşamlarına geri dönmenin bir yolunu bulmasına yardımcı olabilir ve genellikle daha önce vefat etmiş psişiklerle ilişkilendirilir.

Psişik medyumlar ayrıca okuyucuya okumalarında yardımcı olmak için telepatiyi kullanır. Okuyucu telepati yoluyla gelecek ve geçmiş hakkında daha fazla şey öğrenebilir. 

Telepati, bir ruh rehberininki gibi görünmez bir enerji kaynağı kullanarak psişiklerin gelecek hakkında bilgi edinmesine de izin verebilir. Telepati, meydana gelebilecek gelecekteki ve gelecekteki olaylarla bağlantılı olarak da kullanılır.

Telepati, etkili bir psişik olmak istiyorsa önemli bir beceri ve geliştirilebilecek bir beceridir. Kolay değil ama başarılı bir medyum olmak için gerekli bir beceridir. Psişik ortam her zaman diğer kişinin sırlarını bilmeli ve psişik yetenekleri sonuna kadar nasıl kullanacağını bilmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir