Evangelizm Gerçeği

Evangelizm Gerçeği

Evangelizm Gerçeği! Hıristiyanlıkta, evanjelizm genellikle, Mesih’in mesajlarını ve öğretilerini, yerel toplumunuzdaki insanlara nihai amaç için başkalarına vaaz etme eylemini ifade eder. Terim aslında “doğurmak” anlamına gelen “gospel” kelimesinden türemiştir. Bu kelime ilk Hıristiyanlar tarafından “İncil’in ışığını vermek” anlamında kullanıldı. Müjdeleme eylemi, Mesih’in iyi haberini dinleyen herkese yaymaktı.

Evangelizm Gerçeği

İnananlar, Tanrı Sözü’nü duyurma eylemine ek olarak, evanjelist vaaz ve misyonlara katılım gibi sosyal aktivizm eylemlerine de katıldılar. Bu durumlarda, Hristiyanlara “havariler” peygamberler deniyordu ve misyonla ilgili faaliyete evanjelizm deniyordu.Mesih’in takipçilerinin, diğer insanlara yardım etme istekleri sonucunda bu faaliyetlere katılmaları oldukça yaygın hale geldi. davranışlarınızla Tanrı’nın sevgisinin iyi haberini paylaşın

Evangelizmin doğru yapıldığında, özellikle günümüz dünyasında bir kilise için pek çok şey yapabileceği söylendi. Kiliselerin müjdeciliğe katılımlarıyla yapabilecekleri en iyi şeylerden biri çevredeki topluluklarla güçlü bağlar kurmaktır. Sadece diğer kiliseler ve topluluk üyeleriyle ilişkilerini güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda kendi aileleriyle ve çocuklarıyla güçlü ilişkiler kurabilecekler.

Evangelizmin Gerçeği

Evangelizm Gerçeği! Evangelizm yoluyla, bir kilisenin üyelerine Tanrı’yı ​​her şeyden daha çok nasıl sevecekleri gösterilir. Onlara Tanrı’nın Sözünü yeryüzündeki iradesini ve amaçlarını gerçekleştirmek için nasıl kullanacakları öğretilir. Bu durumdaki kişinin gerçekten kurtulabilmesi için, hayatta yaptıklarının Tanrı’nın büyük planının bir parçası olduğunu anlamaları önemlidir. Kutsal Kitap bize Tanrı’nın suretinde yaratıldığımızı ve yaptığımız her şeyden sorumlu olduğumuzu gösterir. Tanrı’nın Sözünü takip etmek ve O’nun yollarında çalışmak için özgür irademizi kullandığımızda, Yaratıcımıza sadık kalırız.

Aslında, Tanrı İncil’e bile tüm dünyaya duyurulması için Tanrı’nın sözünü verdiğini yazdı. Kutsal Kitap şöyle der: “Tüm dünyaya gidin ve müjdeyi her canlıya duyurun” (Yuhanna 15: 7). Bunlar Tanrı’nın kendisinin sözleridir. Öyleyse, Tanrı’nın sözünü vaaz edeceksek, insanların evlerine gitmeye ve müjdeyi vaaz etmeye ve onlar için anlamlı bir şekilde onlarla paylaşmaya istekli olmamız mantıklı geliyor.

Evangelizmin bir kilise için başarmaya yardımcı olduğu şeylerden biri, Hıristiyan’ın insanlarla ilişkilerinde yalnız olmadığını ve onunla aynı inancı paylaşan başkalarının da olduğunu görmesine yardımcı olmasıdır. Mümin, kendisi gibi olan, aynı Tanrı sevgisi mesajını ve aynı inançları paylaşan başkalarının da olduğunu öğrenir. İlk başta fark etmeyebilir, ancak kendisine benzer durumlarda olan diğer müminleri görünce, Tanrı’nın insanlara ihtiyacı olduğu kadar ihtiyacı olduğunu görmeye başlar.

Evangelizm Gerçeği

Tanrı’nın yoldan çıkmış olanlara yardım ettiği fikri çok güçlüdür. Kalplerindeki Hristiyan onlara yardım etmek isteyecektir. Daha da heyecanlanacak çünkü içinde Tanrı ile bir olabileceği ve olduğu gibi acı çekmiş başka bir Hristiyan bulduğunu biliyor ve Tanrı’nın da herkesin kurtarıcısı olduğunu anlıyor.

Evangelizmin kiliseler için bu kadar önemli olmasının nedeni budur. Tanrı’nın yardımına ihtiyacı olanların evlerine giderek, Tanrı’nın insanlık için büyük planının bir parçası oluyoruz. Tüm insanların Kurtarıcımız İsa Mesih’i bildiğinden emin olmamız ve ayrıca Tanrı’nın bu dünyaya getirdiği iyi haberi herkesin bildiğinden emin olmamız önemlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir