Evangelizm Anlamları

Evangelizm Anlamları

Evangelizm Anlamları! Bu sadece İsa Mesih’in sevindirici haberini tüm dünyaya yayma sürecidir. Herhangi bir misyonerlik faaliyetinin önemli bir yönüdür. Misyonerin bireyler ve ailelerle ağızdan ağıza ya da telefonlar, İnternet ve radyo gibi diğer iletişim yöntemleri aracılığıyla iletişim kurma misyonunu içerir.

Evangelizm Anlamları

Bir misyoner müjdeciliğe nasıl ulaşabilir? Bu, müjdecilerin gerçek müjdenin sahipleri olması gerektiği anlamına gelir. Aynı zamanda, vaaz ettikleri kişilerin günah içinde yaşadıkları anlamına gelir. O kadar etkili bir müjdecilik, misyonerin yaşamını, Tanrı hakkındaki bilgisini ve bu bilginin nasıl hareket edeceğini hesaba katar.

Bir misyonerin başarılı bir misyonerlik faaliyetine sahip olması için, Tanrı’nın ne olduğunu bilmesi ve Sözünü bilmesi gerekir. Tanrı’yı ​​ve O’nun Sözünü bilerek, acıların ortasında O’nun halkının farkına varabilir ve Sözünün onları nasıl iyileştirip uzlaştırabileceğini görebilirsiniz. Ayrıca, ulaşmak istediğiniz kişilerin yaşamlarında Ruhunuzun gücünü de bilmelisiniz, böylece onlar Mesih’i Kurtarıcıları olarak kabul etmeye istekli olacaklardır.

Bu arada, misyoner de bir fark yaratmayı öğrenmeli. Bu önemlidir, çünkü misyoner başkalarının yaşamları üzerinde olumlu bir etki yapamazsa, çok başarılı olamayabilir. Evangelizm Anlamları! Hizmette olmanız ve her fırsattan en iyi şekilde yararlanmanız gerektiğini bilmeniz önemlidir. İşini iyi bilen, ancak tüm durumlardan yararlanma konusunda iyi olmayan bir misyonerin çok fazla ilerleme kaydetmesi olası değildir. Bunun yerine, küçük bir alandan memnun olacak ve sonra tekrar başka bir bölgeye gidecekti.

Misyoner, görevinin ihtiyacı olanlara yardım etmek olduğunu da anlamalıdır. Tanrı’nın ihtiyacı olanlara sevgisinin müjdesini paylaşmaya çalışmalısınız. O seçti. Bu onların inançlarını güçlendirmelerine yardımcı olur ve aynı zamanda kayıpları kurtarmada önemli bir role sahip olduklarını anlamalarına yardımcı olur.

Evangelizm Anlamları

Evangelizm Ve Misyonerlik

Misyonerin Tanrı ve misyonu hakkındaki bilgisine ek olarak, misyoner zayıflıklarının da farkında olmalıdır. Hataların mümkün olduğunu anlamalısın.

Misyonerler hayatlarını birçok yönden değiştirmekten sorumludur. Ayrıca misyoner oldukları kişilere sevgi göstermek ve genel görevdeki rollerini anlamalarına yardımcı olmaktan sorumludurlar.

Misyonerler, diğer misyonerler ve yaşadıkları topluluklar arasında ilişki kurmada çok yardımcı olabilirler. Misyonun yerel kilise üyelerini eğiterek başkalarını işe katılmaya teşvik edebilirler. Misyonerlerden genellikle inançlarını kiliseyle paylaşmaları istenir ve görev yaptıkları kişiler için dua etmeyi her zaman hatırlamaları gerekir. Misyonerler, İsa Mesih’in müjdesini paylaşmaktan ve tanıştıkları kişilere öğreterek ve onlara hizmet ederek kilisenin büyümesine yardımcı olmaktan sorumludur.

Evangelizm Anlamları! Misyonerler ayrıca çalıştıkları alanlarda yiyecek ve barınma ihtiyacının farkında olmalıdır. Sağlıklı ve güçlü kalmaları gerekir.

Misyonerlerin de büyük fedakarlık göstermeleri bekleniyor. Güçlü bir bağlılık ve özdenetim duygusuyla çeşitli durumlarla yüzleşebilmeli ve görevi başarılı kılmak için her şeyi vermeye istekli olmalıdırlar.

Misyonerler, misyonlarına hizmet etmeyi taahhüt etmelidir. Birlikte çalıştıkları misyonerlerin güvenliğinden ve refahından ve yaşadıkları toplulukların ve köylerin refahından sorumludurlar.

Bunlar, Evanjelizm in ifade ettiği şeylerden sadece birkaçı. Misyonerlerin, Evangelizmin ne anlama geldiğini anlamaları ve onu günlük yaşamlarının bir parçası haline getirmeleri çok önemlidir. Bir misyoner kendini adamakla, Rab’bin işinin hayati bir bölümünü yerine getirdiğinden emin olabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir