Durugörü ve Nedeni! Anlamak mümkün mü?

Durugörü, zihnin kullanımı yoluyla duyusal olmayan algılama yoluyla fiziksel bir nesne, yer veya olay hakkında bilgi edinme gücüne sahip olma iddiasıdır. Bu tür güçlere sahip olduğu varsayılan herhangi birine, onu sıradan bir psişikten ayırmak için durugörü denir. Bu yüzyıllardır var ve bugün insanlar bu sanata aşina olma eğiliminde.

Durugörü ve Nedeni

Basiretin arkasındaki gerçek, insanların bu bilgiye ihtiyaç duyması gerçeğinde yatmaktadır. Böyle bir bilgi yoksa, psişik olmanın ne faydası var? Bir kişi geçmiş yaşamı, gelecekteki yaşamı ve yaşamıyla ilgili diğer konular gibi şeyler hakkında cevaplar bulmak istiyorsa kendi güçlerine güvenmelidir. Sorunlarınızı çözmek için bir başkasının psişik yeteneklerinin yardımına güvenemezsiniz. Bu nedenle durugörülere duyulan ihtiyaç ortaya çıkar.

Birkaç tür yanlılık vardır. Bazılarının manevi bir doğası vardır, diğerleri ise insan sezgisine dayanır. Aslında, basiret paranormal dünya ile sınırlı değildir. İnsanlar bunu bilgi edinmek için de kullanıyor. Bu nedenle, kendinize bu soruları sorarsanız, basiretli bir eğiliminiz olduğu söylenir.

Durugörülerin insan kontrolünün ötesinde bazı güçlere sahip olduğu kabul edilir. İnsan anlayışı ve algısının ötesinde olan şeyleri algılama, hissetme, bilme ve deneyimleme becerisine sahiptirler.

İnsanların durugörü yeteneklerinin fiziksel bedenlerine değil ruhlarına bağlı olduğuna inanılıyor. Durugörü edenler geçmişi, bugünü ve geleceği görebilir ve kişinin yakın çevresinde gerçekleşecek olayları duyabilir veya hissedebilir.

Ayrıca, durugörülerin uzaktaki başka yerlerden vizyonlar veya mesajlar alabileceği ve aynı zamanda başka alemlerden insanlarla bağlantı kurabileceği de söyleniyor. Hatta bazı basiretli insanların tarot kartlarını okuyabildiği, astrolojiyi kullanabildiği ve hatta ölülerin dilini bile anlayabildiği söyleniyor.

Durugörü Nedeni

Durugörü ve Nedeni! Birçoğunun inandığı bir başka şey de, basiret yeteneğinin psişik yetenekleri geliştirmeye yardımcı olmasıdır. Psişik titreşimlerin her türlü enerjisel frekansına çok duyarlı olan durugörülerin, kişinin aurası ile ilgili bilgileri elde etmek için bu gücü kullandıkları söylenir. Başka bir deyişle, çevrelerindeki enerji frekanslarını okumak için duru duyarlılıklarını kullanırlar ve bu bilgiyi kişinin kaderini tahmin etmek için kullanırlar.

İlginizi Çekebilir  Durugörü

Durugörü kullanmanın yanı sıra, durugörü yetenekleri diğer alanlara da uygulanabilir. Durugörü edenler hava durumunu ve hatta geleceği tahmin edebilirler. Daha önce meydana gelmiş nesneleri de görebilirler. Örneğin, durugörü sahibi bir kişi siz bilmeden geçen bir arabayı görebilir ve durduramayacağını bilir çünkü bunu yapmak için basiret gücü vardır.

Durugörü, bir kişinin bilgi edinmek ve gelecekte bir olayı tahmin etmek için durugörü kullanma yeteneğidir. Durugörülerin ayrıca hayvanlar ve insanlarla iletişim kurma, insanları iyileştirme, zihinlerini kontrol etme ve geçmiş yaşam deneyimleri hakkında bilgi edinme gücü vardır. Durugörü çok güvenilir değildir ve olduğunu iddia eden kişi asla sözüne inanmamalıdır.

Durugörü yeteneklerinin insanların yaşamlarını etkilediği bilinmektedir. Kişi geleceği görme yeteneğine sahip olduğunda, şeyler hakkında daha iyi kararlar verebilir. Ayrıca geleceği daha net görebilir ve ortaya çıkacak sorunları önceden tahmin edebilirsiniz. Bazı durumlarda, durugörü sahibi bir kişi bu sorunların ortaya çıkmasını engelleyebilir veya bu durumların oluşmaması için bu durumların kontrolünü ele geçirebilir.

Basiret yetenekleri olan birçok insan var. Ancak çok hassas olduğu için çoğu insanın sloganlık nedeniyle geleceği göremediği söyleniyor. Bunun nedeni, medyumun zihninde yoksa olacak şeyleri görememesidir.

Durugörü ve Nedeni! Durugörü aslında zihinsel bir bilinç durumudur ve basiret de bir tür telepati olarak kullanılabilir. Durugörü, hem basiret hem de telepatinin insan zihni ve etrafımızdaki dünyayı algılama yeteneği ile ilgili zihinsel yetenekler olması nedeniyle, genellikle psişik yeteneklerle ilişkilendirilir. Telepati diğer insanlarla bağlantılı olarak kullanılır.

Bir cevap yazın